м. Вінниця, вул. Козицького, 1

Чому боржниками бути не вигідно?

В даний час товариством з обмеженою відповідальністю «Житлово-Експлуатаційне Об’єднання» активно проводиться робота щодо підготовки та подачі заяв про видачу судових наказів. У процесі підготовки вищевказаних заяв крім сум основного боргу, що стягуються товариством, на виконання ст.96 ЦПК України, проводиться нарахування 3% річних та інфляційних втрат за весь період формування заборгованості.

 

Як вбачається із судової практики під час прийняття рішень щодо стягнення заборгованості за надані житлово-комунальні послуги, суди дотримуються позиції стягнення з боржників і заборгованості і інфляційних втрат, і 3% річних. Крім того, на боржників у порядку ст.88 ЦПК України покладається обов’язок щодо відшкодування понесених ТОВ «ЖЕО» судових витрат.

Так, наприклад, при заборгованості споживачів 8557,90 грн. інфляційні втрати за 3 роки складають 7445,37 грн. Крім того, 3% річних за 3 роки складатимуть 876,42 грн.

Судовий збір при подачі заяви про видачу судового наказу складає 689,00грн., а при подачі позовної заяви судовий збір складатиме 1378,00 грн.

Отже, при наявності заборгованості 8557,90 грн. споживачі-боржники сплачуватимуть додатково 9699,79 грн., що навіть перевищує суму основного боргу, загальна ж сума стягнення складатиме 18257,69 грн. В подальшому  вказана сума збільшуватиметься за рахунок виконавчого збору (10% від суми стягнення) та коштів за вчинення виконавчих дій.   

За своїм правовим змістом Судовий наказ є виконавчим документом, на підставі якого проводиться у т.ч. примусове стягнення органами ДВС як заборгованості за житлово-комунальні послуги, так і інших обов’язкових складових боргу (інфляційні втрати, 3% річних, судовий збір).

Особливу увагу слід звернути на те, що у процесі примусового стягнення боргу, органи державної виконавчої служби стягують заборгованість або безпосередньо з боржників шляхом їх оплати, або шляхом стягнення коштів з наявних доходів боржників (заробітної плати, пенсії, стипендії, інших виплат), або шляхом арешту та реалізації їх рухомого та/або нерухомого майна. При цьому слід зауважити, що ДВС нараховує боржнику виконавчий збір, вартість проведення виконавчих дій тощо, які також підлягають обов’язковій оплаті.

 

Тому, підводячи підсумки вищенаведеного, просимо Вас, шановні споживачі, своєчасно здійснювати розрахунки за надані житлово-комунальні послуги. У випадку ж неможливості проведення своєчасного розрахунку через наявність тимчасових матеріальних труднощів, зумовлених різними суб’єктивними обставинами, Ви маєте можливість вирішення питання шляхом звернення до виконавців послуг задля укладення договору реструктуризації заборгованості тощо.

Будьте розважливими! Не допускайте додаткового навантаження на свій сімейний бюджет!

 

 

Для прикладу, пропонуємо Вам ознайомитись із Судовим наказом, виданим Вінницьким міським судом Вінницької області 22 липня 2016 року.

 

 

 

Справа № 127/14685/16-ц

Провадження № 2-н/127/438/16

 

СУДОВИЙ НАКАЗ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2016 року місто Вінниця

 

     Суддя Вінницького міського суду Вінницької Волошин С.В., розглянувши в порядку наказного провадження заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Житлово-експлуатаційне об'єднання» про видачу судового наказу про солідарне стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг з ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3встановив наступне, -

Товариство з обмеженою відповідальністю «Житлово-експлуатаційне об'єднання» є організацією, що надає населенню житлово-комунальні послуги, проводить нарахування та прийом платежів, відповідно до умов визначених «Правилами утримання будинків та прибудинкових територій», затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 р. №76Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 24.06.2004 року №1875.

Боржники ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, що зареєстровані за адресою: АДРЕСА_1, отримують житлово-комунальні послуги за встановленими тарифами та відмовляються добровільно розрахуватися за отримані житлово-комунальні послуги у визначений законом строк і в повному обсязі, в результаті чого виникла заборгованість за спожиті житлово-комунальні послуги, яка станом на 01.07.2016 року складає 10 740,63 грн., з яких: 4 671,27 - борг по утриманню будинку ЖЕК-16, 3 298,96 грн. - утримання будинку ТОВ «ЖЕО», вивезення та захоронення ТПВ - 2 770,40 грн.

Згідно ст. 20 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» споживачі зобов'язані оплачувати житлово-комунальні послуги у строки встановлені договором або законом.

Відповідно положень п.7 Правил користування приміщеннями житлових будинків, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.1992 року №572, власник та наймач (орендар) квартир зобов'язаний: оплачувати надані житлово-комунальні послуги у строки встановлені законом або договором.

Згідно Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою КМ України від 21.07. 2005 року № 630, розрахунковим періодом для оплати послуг є календарний місяць. Плата за послуги вноситься не пізніше 20 числа місяця, що настає за розрахунковим, якщо договором не встановлено інший строк.

Відповідно до ст.509 ЦК України, зобов'язанням є правовідношення в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послуги, сплатити гроші тощо) або утриматись від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку. Зобов'язання виникають з підстав встановлених ст.11 ЦК України. Згідно зазначеної статті, цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства.

Згідно ст.525 ЦК України одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом, а ч.1 ст.526 ЦК України встановлює, що зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору чи вимог цього Кодексу.

Статтею 625 ЦК України передбачено, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 3% річних від простроченої суми. За весь час прострочення сплати платежів боржникам нараховані: 2 936,07 - інфляційних втрат, 337,84 грн. - 3% річних.

Таким чином, з боржників на користь стягувача підлягає стягненню заборгованість за спожиті житлово-комунальні послуги, яка станом нам 01.07.2016 року складає 10 740,63 грн., з яких: 4 671,27 - борг по утриманню будинку ЖЕК-16, 3 298,96 грн. - утримання будинку ТОВ «ЖЕО», вивезення та захоронення ТПВ - 2 770,40 грн., 2 936,07 - інфляційних втрат, 337,84 грн. - 3% річних, і, відповідно до ст. 88 ЦПК України, і понесені стягувачем документально підтверджені судові витрати в сумі 689,00 грн.

Керуючись ст. 526 ЦК Українист. 20 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», п.7 Правил користування приміщеннями житлових будинків, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.1992 року №572, ст.ст. 8895-103 ЦПК України,-

 

Н А К А З У Ю :

Стягнути солідарно з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрованих за адресою: АДРЕСА_1, на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Житлово-експлуатаційне об'єднання» (21100, м. Вінниця, вул. Миколи Оводова, буд.1) заборгованість за спожиті житлово-комунальні послуги в сумі 10 740,63 грн., з яких: 4 671,27 - борг по утриманню будинку ЖЕК-16, 3 298,96 грн. - утримання будинку ТОВ «ЖЕО», вивезення та захоронення ТПВ - 2 770,40 грн., а також 2 936,07 - інфляційних втрат, 337,84 грн. - 3% річних та судовий збір в розмірі 689,00 гривень.

В разі заперечення проти вимог стягувача боржники мають право протягом 10 днів з дня отримання судового наказу надати заяву про його скасування.

Строк пред'явлення до виконання судового наказу складає один рік з наступного дня після набрання ним законної сили.

     Суддя:                                                               Волошин С.В.

Судовий наказ набрав чинності "___" _______________ 20__ року.

Судовий наказ видано стягувачу «___» _______________20 __ року.

Строк пред'явлення до виконання судового наказу складає один рік з наступного дня після набрання ним законної сили.

 

  Суддя:                                                                     Волошин С.В.

 

 

 

 


                           Сторінка на facebook