м. Вінниця, вул. Козицького, 1

Питання - відповідь

Чи повинна старша по будинку вирішувати долю підвальних примщень? Чи має право самостійно, без дозволу власника, руйнувати приміщення? І хто відповідальний за рейдерство підвальних приміщень?

У відповідності до Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», підвальні приміщення призначені для забезпечення експлуатації будинку та побутового обслуговування його мешканців і є допоміжними приміщеннями будинку.

 У той же час, зазначений Закон вказує на те, що допоміжні приміщення є спільним майном співвласників багатоквартирного будинку, тобто є їх спільною сумісною власністю.

Конституційний Суд України в своєму рішенні №4-рп/2004 від 02.03.2004 року по справі №1-2/2004 зазначив, що правовий режим майна, що перебуває у спільній власності власників квартир, має визначатися, відповідно до Конституції України (пункт 7 частини першої статті 92), виключно законами України, передусім Цивільним кодексом України.

Так, стаття 368 Цивільного Кодексу України дає визначення поняттю спільної сумісної власності, а саме: спільна власність двох або більше осіб без визначення часток кожного з них у праві власності є спільною сумісною власністю.

Разом з тим, статтею 369 вказаного Кодексу передбачено і порядок здійснення права спільної сумісної власності, а саме: частина 2 цієї статті вказує на те, що розпоряджання майном, що є у спільній сумісній власності, здійснюється за згодою всіх співвласників.

Вказані норми дублюються і Законом України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», а саме статтею 5 Закону.

Окрім того, статтею 6 вказаного Закону визначено, що вільно користуватися спільним майном багатоквартирного будинку з урахуванням умов та обмежень, встановлених законом або рішенням співвласників, є правом кожного співвласника. В той же час, використовувати спільне майно багатоквартирного будинку за призначенням, забезпечувати належне утримання та належний санітарний, протипожежний і технічний стан спільного майна багатоквартирного будинку є обов’язком кожного співвласника.

Враховуючи вище викладене, всі власники житлових та/або нежитлових приміщень в багатоквартирному будинку є рівними у праві володіти, користуватися і розпоряджатися допоміжними приміщеннями, жоден власник немає пріоритетного права перед іншими співвласниками на користування допоміжним приміщенням будинку.

Якщо виходити зі змісту даного звернення, то вбачається, що один із співвласників будинку вчиняє дії, які є неправомірними, оскільки погіршують стан допоміжного приміщення та будинку вцілому, однак «ЖЕО» не вправі надавати оцінку діям такої особи та втручатись у здійснення співвласниками своїх прав.

З метою припинення порушення прав особи, яка звернулася до товариства, та прав інших співвласників будинку можна скористатись своїм правом на звернення до суду з відповідною заявою, передбаченим статтею 3 Цивільного процесуального кодексу України.


                           Сторінка на facebook