м. Вінниця, вул. Козицького, 1

Який порядок зменшення плати за ненадання чи неналежного надання житлово-комунальних послуг?

Право споживача на зменшення плати за ненадані чи неналежно надані послуги (надані не в повному обсязі) гарантоване частиною 1 статті 19 Закону України «Про житлово-комунальні послуги». При цьому положеннями цього ж Закону (стаття 18) визначено порядок відповідного зменшення.

Так, зокрема, у разі порушення виконавцем умов договору споживач має право викликати його представника для складення та підписання акта-претензії споживача, в якому зазначаються строки, види, показники порушень тощо.

В свою чергу, представник виконавця повинен з'явитися на виклик споживача не пізніше строку, визначеного договором.

Акт-претензія складається споживачем та представником виконавця і скріплюється їхніми підписами. У разі неприбуття представника виконавця в погоджений умовами договору строк або необґрунтованої відмови від підписання акта-претензії він вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два споживачі.

Далі, акт-претензія споживача подається виконавцю, який протягом трьох робочих днів вирішує питання про перерахунок платежів або видає письмово споживачу обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензій.

Спори ж щодо задоволення претензій споживачів вирішуються в суді.

Водночас, із викладеного вище вбачається, що право споживача (його реалізація) на зменшення вартості плати за ненадані чи неналежно надані послуги, безпосередньо пов’язане з наявністю договору, що знову ж таки свідчить про обов’язковість і необхідність його укладення.


                           Сторінка на facebook