м. Вінниця, вул. Козицького, 1

Необхідність укладення договорів про надання житлово-комунальних послуг споживачами та наслідки їх неукладення.

Основні засади організаційних, господарських відносин, що виникають у сфері надання та споживання житлово-комунальних послуг між їхніми виробниками, виконавцями і споживачами, а також їхні права та обов'язки визначає Закон України «Про житлово-комунальні послуги» (далі - Закон).

Частиною 1 статті 19 Закону встановлено, що відносини між учасниками договірних відносин у сфері житлово-комунальних послуг здійснюються виключно на договірних засадах.

Статті 20, 21 Закону визначають обов’язки споживача та виконавця житлово-комунальних послуг.

Пунктом 1 частини 3 статті 20 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» передбачений обов'язок споживача укласти договір на надання житлово-комунальних послуг, підготовлений виконавцем на основі типового договору. Цей обов'язок відповідає зустрічному обов'язку виконавця, визначеному пунктом 3 частини 2 статті 21 цього Закону, підготувати та укласти зі споживачем договір на надання житлово-комунальних послуг з визначенням відповідальності за дотримання умов його виконання згідно з типовим договором.

Форма та зміст (умови) типового договору затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 року № 529 « Про затвердження типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій» (далі-постанова № 529).

З аналізу змісту частини 3 статті 6, частини 1 статті 630 Цивільного кодексу України, ст. ст. 19 – 21 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», постанови № 529 убачається, що умови типового договору, що набули юридично обов'язкового значення в силу актів цивільного законодавства, є обов’язковими для сторін договору, які не мають права відступити від їх положень і врегулювати свої відносини на власний розсуд.

Таким чином, укладення договору на надання житлово-комунальних послуг є обов'язком споживача за умови, якщо запропонований виконавцем послуг договір відповідає типовому договору. Відмова споживача послуг від укладення договору суперечить вимогам частини 3 статті 6, ст. ст. 627, 630 Цивільного кодексу України та ст. ст. 19, 20 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

Оскільки, запропонований ТОВ «ЖЕО» до укладення проект договору відповідає типовому договору, його укладення є обов’язком для споживачів!

Слід зауважити, що небажання споживачів укладати договір про надання житлово-комунальних послуг є нічим іншим як невизнанням, порушенням або оспоренням прав виконавців житлово-комунальних послуг на безперешкодну реалізацію їх обов’язків, передбачених ст.21 Закону. В зв’язку з цим, виконавці мають право на звернення до суду за захистом своїх прав в порядку ст.15,16 ЦК України. При вирішенні спірних питань у судовому порядку та задоволенні вимог виконавців послуг щодо зобов’язання споживача (ів) укласти договір, на останнього (іх) покладатимуться судові витрати, пов’язані з розглядом справи (судовий збір тощо).


                           Сторінка на facebook