м. Вінниця, вул. Козицького, 1

«Створюємо безпечні умови праці» Ліфти в житлових будинках

 

Для ефективної організації, безпечної експлуатації ліфтів та їх належного утримання суб’єкт господарювання призначає наказом атестованих осіб:

- Працівників, відповідальних за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфтів та  організацію їх експлуатації

 

- Електромеханіків, які є одночасно відповідальними за їх справний стан

- Ліфтерів і операторів диспетчерського зв’язку ( за наявністю) ( п.9.7.1 Правил №190) .

Дозволяється покладання на одну особу обов’язків працівника відповідального за організацію робіт з технічного обслуговування та ремонту ліфтів і працівника, відповідального за організацію експлуатації ліфтів ( п.9.7.4 Правил №190 ). Прізвище, ім’я та по батькові, посада і підпис осіб відповідальних за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфта  та за його справний стан заносяться до паспорта ліфта.

На час відпустки, відрядження, або хвороби працівника, відповідального за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфта, або електромеханіка, відповідального за його справний стан, їх обов’язки покладаються наказом на інших атестованих в установленому порядку працівників ( п.9.7.8 Правил №190 ). 

Особа, відповідальна за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфтів керується Положеннями, посадовою інструкцією, Правилами №190 та іншою нормативно – технічною документацією. Особи, відповідальні за технічний стан ліфтів, - електромеханіки керуються експлуатаційними ( виробничими ) інструкціями і інструкціями з охорони праці.

Суміщення обов’язків цих двох посад не допускається ( не можуть особи, які виконали роботу, приймати її у себе ) .

Для забезпечення безпечного виконання робіт відповідальні особи повинні мати відповідні групи з електробезпеки :  особа, відповідальна за організацію робіт з технічного обслуговування та ремонту ліфтів – IY група ;  електромеханік, який здійснює технічне обслуговування і ремонт ліфта, а також електромеханік I-II кваліфікаційних розрядів, який здійснює огляд ліфтів –III група; ліфтер і оператор – II група; ( п.9.7.6  Правил №190 ). На посади ліфтерів, операторів та електромеханіків мають бути призначені особи віком не молодше 18 років, які пройшли в установленому порядку медичний огляд.

 

 

 

 


                           Сторінка на facebook